Skambankt på Sony

Skambankt skal gi folket juling ved hjelp av Sony.