Hva har gått galt på Bond-settet denne gangen?

Britiske tabloider har fått mer vann på forbannelsesmølla.