Kristenidrett knuser Kilden

Alle hadde trodd det skulle bli vanskelig å skaffe sponsorer til Kilden. Men ingen hadde trodd det skulle bli så vanskelig.