• Scheen jazzorkester består av: Guttorm Guttormsen, André Kassen, Jon Øystein Rosland, Line Bjørnør Rosland, Finn Arne Dahl Hanssen, Thomas Johansson, Magne Rutle, Benedikte Follegg Hol, Åsgeir Grong, Halvor Ovenstrøm, Rune Klakegg, Sondre Stordalen, Jan Olav Renvåg og Audun Kleive. FOTO: Morten Bjerk

Bruker hele bandet som trommesett

Scheen jazzorkester er på turné. Onsdag gjester de Kilden.