Dronning Sonja og kurator Alfred Vaagsvold ved Galleri Lista Fyr lørdag ettermiddag. Rundt 400 personer trosset stiv kuling og vind for å få med seg dronningens utstilling. Dronning Sonja og kurator Alfred Vaagsvold ved Galleri Lista Fyr lørdag ettermiddag. Rundt 400 personer trosset stiv kuling og vind for å få med seg dronningens utstilling. Foto: Kristian Hole

– Ikke hver dag dronningen kommer til Lista Fyr