Mer refs fra Moore

Micheal Moore sammenligner det amerikanske helsesystemet med forholdene i Guantanamo Bay i ny dokumentar.