• FOTO: Torstein Øen

Quart vil slette gjeld

Revisjonsberetningen for 2006 er knusende for Quart. Festivalen er avhengig av at kommunen og Cultiva ettergir gjelda på 4,2 millioner kroner.