Vekker oppsikt

— Det er veldig interessant at han er valgt som leder på et så bredt området som kultur, sier Jon Rogstad som jobber ved institutt for samfunnsforskning på Universitetet i Oslo.