• Her ser du bilder fra en del av de 50 filmene som har kommet inn i kortfilmkonkurransen.

Vinnerne i kortfilmkonkurransen er klare

... men først under Barnefilmfestifvalen onsdag blir vinnerne offentliggjort.