F.v. Marit Wergeland (UiA), Stein Erik Bakken (prosjektutvikler), Jon Gotteberg (SiA) og Kirsti Mathiesen Hjemdahl (Cultiva). De vil lage studenthus i SKMUs gamle lokaler i Skippergata 24B F.v. Marit Wergeland (UiA), Stein Erik Bakken (prosjektutvikler), Jon Gotteberg (SiA) og Kirsti Mathiesen Hjemdahl (Cultiva). De vil lage studenthus i SKMUs gamle lokaler i Skippergata 24B Foto: Torgeir Eikeland

Vil lage studenthus i gamle SKMU