Forvir­ring om momskrav: – Dette er grov forskjells­behand­ling