Charlotte Wallevik Hansen (i hvitt) har alltid med håndsprit, og søsteren Maren Wallevik Hansen er også ofte rett i nærheten. T.v. arrangementsansvarlig Mirjam Nytun ved SKMU og i midten Anne Marie Almedal. Charlotte Wallevik Hansen (i hvitt) har alltid med håndsprit, og søsteren Maren Wallevik Hansen er også ofte rett i nærheten. T.v. arrangementsansvarlig Mirjam Nytun ved SKMU og i midten Anne Marie Almedal. Foto: Torgeir Eikeland

Konsertserie med kun lokalt på SKMU