Krigshistorie med allmenn interesse

Med boka om doktor Lande i Lyngdal har Helge Alvin Rosfjord gitt et viktig bidrag til fortellingen om krigen på Agder.