• Over 300 personer blir jevnlig invitert til Kildens premierer. Det vekket reaksjoner, og praksisen skal vurderes. Det har den også blitt andre steder i landet. FOTO: Kjartan Bjelland

– I realiteten har det ikke ført til en stor endring i antall inviterte gjester

Både Hålogaland Teater og Den Nationale Scene (DNS) vurderer størrelsen på invitasjonslistene etter medieoppslag.