• FRA BARNE-TV: To figurer fra et barne-TV av av den traumatiserende typen.

Mellom Munch og Emo