Fint om kjærleik, svik og tilgjeving

Forfattaren skriv, mellom mykje anna, om rasisme, fordommar og flokkmentalitet