Vond og viktig om søgnedrapet

Søgne kommune kommer ikke godt ut av det i denne boken.