En halv historie

De mest aktive var navngitt i 1946 og -47. Siden er de glemt og fortrengt. Finnes det gode grunner for å minne om dem?