Steinkald Stone

Dyrevernere tilbyr «Basic Instinct»-stjernen hjerneskann for å sjekke om hun er sykelig ufølsom.