Kunstner med motstrøms budskap

Barbro Raen Thomassen fremstår i sin andre bok som politisk engasjert kunstner med sterk kristen forankring.

Publisert:

Barbro Raen Thomassen Foto: Trygve Skramstad

Grade: 4 out of 6
  • Emil Otto Syvertsen

Omslag Foto: Vårt land forlag

Boka er vakker, tiltalende, full av herlige bilder både av hagens grønnsaker, bær og frukter, og av kunstverk forfatteren har skapt og steder hun har besøkt. Den er velstrukturert, inndelt i fire kapitler etter årstidene våre, begynnende med sommeren. Og hvert av de fire kapitlene har tre underkapitler, etter månedene innenfor årstidene. En del av tekstene beskriver gjøremål som passer til årstiden, selvsagt så lenge det har med økologisk hagebruk å gjøre, også når det gjelder mørketidens inspirasjon til ettertanke og meditasjon.

Barbro Raen Thomassen er en merittert kunstner. Fra sitt rede i skogen i Birkenes, driver hun en utstrakt internasjonal praksis innenfor ulike former for visuell kunst. Og hun samarbeider med mange. Boka favner vidt, om reiser til fjerne strøk, men den er også i noen deler svært Agder-lokal.

Barbro Raen Thomassen Foto: Søreide, Kjell Inge

Tidlig møter vi frukttre- og bærbusk-geriljaen som plantet nyttevekster ved barnehagen ved sykehuset på Eg. Og refleksjoner over hvordan det gamle asylet var omgitt av en storgård hvor pasientene i gamle dager skulle komme til helse gjennom landbruksarbeid på de jordene som nå skal bygges ned til fordel for helsebydelen.

Lenger ut i boka dukker Paal-Helge Haugen opp med boka Verbarium. Kunstnerne Ingrid Juell Moe og Tori Wrånes får en visitt i omtale av Stavanger som europeisk kulturby, vi er innom prestegården i Vigmostad, og mot slutten møter leseren Wera Sæthers L’Arche-inspirerte fellesskap i Oslo, der Bodil Sødal fra Kristiansand er sentral.

Barbro Raen Thomassen hjemme i hagen i Birkenes i 2016. Foto: Kjartan Bjelland

Det er vanskelig å sjanger-plassere denne boka. Den er essay-aktig, den er forkynnende, båret av en dyp kristen livsforståelse, den er politisk engasjert, den er absolutt grønn og økologisk i sin grunnholdning. Den er litt forvirrende, vil veldig mye, gaper over svært mange temaer. Og noen ganger undrer jeg meg litt, som når hun hevder at «Når profeten Jesaja forkynner at vår herjede klode en dag skal gjenoppstå helbredet, ny, er det et vegetarisk liv han forespeiler….».

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Bokanmeldelse
  2. Meditasjon
  3. Birkenes
  4. Kunst