Dyrene som ikke lenger fins

Man får vite hvorfor dyrene forsvant i boka med fine illustrasjoner.