• HOVEDTREKKPLASTER: Kjell Askildsen gir sjelden intervjuer, men 7. august snakker han i Grimstad.

Ibsen-Hamsun-dagene hopper bredere

Ibsen-Hamsun-dagene får skryt for årets program. Kjell Askildsen, Leonard Rickhard og Øystein Lønn opptrer på festivalen som utvider både østover og vestover.