• INSTALLASJONSKUNST: Lene Dalgård og Bamse ved førstnevntes installasjon "Utenfor -innenfor" på Odderøya. FOTO: Torgeir Eikeland

Hva i huleste?!

Dette er ikke et sjømerke. Det er heller ikke et skilderhus, men et kunstverk.