• Brita Sørli Jærnes fant spor av historien om Telavåg i morens etterlatte fotografier og brev. Produsent Livar Hølland til høyre. FOTO: Torgeir Eikeland

Lagde film om bygda som ble utslettet

I 1942 ble bygda Telavåg jevnet med jorda og befolkningen deportert. Brita Sørli Jærnes og Sanden media forteller historien i en dokumentarfilm på NRK.