• Karen Kristine Blågestad.jpg

Svart-hvitt film i 2014

Skal det virkelig være et kommunalt ansvar å sørge for at folk ser filmer, eller "riktige" filmer?