Hva gjør vi når pesten kommer?

Vi vet at det kommer en verdensomspennende influensaepidemi som vil ta liv av millioner av mennesker. «Som pesten» blir en «jubileumspåminnelse» om spanskesyken for 100 år siden.