• Cas Mudde FOTO: Frankie Fouganthin/Wikipedia Commons

Forsøk på å forstå populismen

Ordet populisme brukes om mange politiske bevegelser. Denne boka hjelper deg å forstå begrepet, og de positive og negative sidene ved fenomenet.