Annbjørg Lien tok doktorgraden på hardingfele

Annbjørg Lien forsket i fem år på hvordan hardingfelemestre fra Setesdal bruker fingrene. I doktorgradsarbeidet ved UiA bruker hun verktøyene til å lage ny musikk.