95 av 100 sviktet Quartfestivalen

I fjor lovet næringslivet kjempestøtte til Quart. Men bare fire-fem av over 100 bedrifter svarte til slutt ja.