Reidar Fuglestad: – Dette senker risikoen i prosjektet

foto