— Folk kastet seg over billettene så snart de ble lagt ut, så det er ikke rart det er utsolgt, sier prosjektleder Nora Ibsen i Kilden. Selv ikke under åpningsforestillingen i Kilden i fjor har det vært mer fintfolk til stede i Konsertsalen. På første rad på galleriet sitter kongen og kronprinsessen sammen med blant annet åtte statsråder, statsministeren inkludert.

Det er barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets stemmerettskomite sammen med stemmerettskomiteen i Kristiansand som står som arrangører. De har invitert 300 gjester og dignitærer til å overvære showet, noe som betyr at det er plass til 750 øvrige publikummere.

På galleriets første rad sitter gjestene i denne rekkefølgen:

Steinar Tjomsland (høyesterettsdommer),

Ida Børresen (stortingsdirektør)

Nina Frisak (regjeringsråd)

Jarle Jonassen (Sametingets plenumsleder)

Magnhild Meltveit Kleppa (fylkesmann Rogaland)

Ola Borten Moe (olje— og energiminister)

Inga Marte Thorkildsen (Barne-, likestillings og inkluderingsminister)

Carl Erik Schjøtt Pedersen (statsråd)

Grete Faremo (justis- og beredskapsminister)

Jens Stoltenberg (statsminister)

Kirsti Kolle Grøndahl (Fylkesmann Buskerud og leder av stemmerettskomiteen)

Harald (konge)

Mette-Marit (kronprinsesse),

Dag Terje Andersen (stortingspresident)

Lisbeth Berg-Hansen (fiskeri- og kystminister),

Trond Giske (nærings- og handelsminister)

Rigmor Aasrud (fornyings- administrasjons- og kirkeminister)

Ann-Kristin Olsen (fylkesmann Vest-Agder)

Arvid Grundekjøn (ordfører Kristiansand)

Kirsten Lindeberg (politimester Agder politidistrikt)

Gro Harlem Brundtland (landsmoder).

Disse gjestene skal opp på scenen og holde innlegg eller presentere innslag:

Jens Stoltenberg, Inga Marte Thorkildsen, Gro Harlem Brundtland. Ine Marie Eriksen Søreide, Kim Friele, Helga Haugland Byfuglien, Kaci Kullmann Five, Anita Rathore og Sarah Louise Rung