• FAR OG SØNN: "Sønner av Norge" er en film om et ungdomsopprør og en far/sønn-konflikt. Her er far (Sven Nordin) og sønn (Åsmund Høeg) på ferie i Sverige. FOTO: Friland/Norsk Filmdistrubusjon.

Tragikomisk om overengasjert far