• annebelle.JPG

Lyrikk om levd liv

Tittelen på denne diktsamlinga er henta frå eitt av dei kortaste dikta: Ved helt riktig måne / vil høyballene alle / rulle mot havet.