Omslag Omslag Foto: Forlaget Historie & Kultur

Systematisk bidrag til den norske krigshistorien

Forfatter Knut Flovik Thoresen fra Arendal er historiker og har erfaring fra Forsvaret i en rekke internasjonale operasjoner. Boka er hans trettende om Norge og nordmenn i krig 1940-45.