KRISTIANSAND: Kirken nekter å være med på seremonier rundt askespredning, skriver Varden.

I 2003 bestemte Bispemøtet seg for at prester ikke skal delta i seremonier der askespredning inngår som en del av ritualet. Biskop Olav Skjevesland sier i et intervju med avisen at det er kommet inn slike forespørsler til prester i bispedømmet

— Kirken ønsker å slå vern om den klassiske, kristne gravferden, sier Skjevesland, som ikke lover noen endring i praksis.

Biskopen tror folks motivasjon for å ønske askespredning kan spenne over alt fra nyreligiøse naturfølelser til sterke følelser knyttet til en hytte eller barndomshjem på fjellet eller ved sjøen.

Han utelukker heller ikke at det kan dreie seg om en uvilje mot å holde et gravsted ved like, med alt det måtte medføre av stell og økonomi.

— Det siste er et signal om en slektsmessig oppløsning I lengden tror jeg det er godt for etterlatte å ha et sted å gå til med sin sorg. Ved å tenke at man ikke vil ha et gravsted, kan man samtidig si at mitt liv ikke er så viktig at det er verdt å minnes, mener han.