• DRØMMEREN: Det er vanskelig å ikke legge merke til den spesielle figuren i granitt om man besøker Bystranda i Kristiansand. "Drømmeren" er laget av den danske billedhuggeren Claus Ørntoft fra Silkeborg. Han er kjent for sine sterke, ekte og abstrakte former, noe denne skulpturen er et eksempel på. Materialet er stein som inneholder nikkel og kopper, og skulpturen er også finansiert av Falconbridge Nikkelverk som en jubileumsgave til byen i 2008. Da "Drømmeren" skulle plasseres første gang ute i sjøen ved Bystranda i 2007, falt den ned og ble ødelagt. Claus Ørntoft måtte dermed lage et nytt eksemplar av kunstverket, som kom trygt på plass i 2008. FOTO: Ann Magritt Arnli

Skulpturer i strandsonen

Dagens skulpturvandring foregår i og nær strandsonen i Kvadraturen. Noen kunstverk speider utover havet, mens enkelte har tatt steget helt ut i sjøen.