Nupen kritisk til ordføreren og KORO

— Ordføreren griper inn i utsmykningssaken på en naiv måte. Samtidig kan det være betimelig å stille spørsmål ved KOROs rolle.