• LUNSJKOS: Aladdinbrukerne jubler over kulturkontorets innstilling. F.v. Christian Wulff (Ekstra Medium), Harald Stensland (TilliT), Irene Torp Halvorsen (Cinemateket), Kristin Øygarden, Irene Gressli Haugen (begge Norsk Forfattersentrum), Mika (oppkalt etter profeten), Judit Premak (Sørf) og Kirsten Bonnén Rask (Sørnorsk Filmsenter). FOTO: Torgeir Eikeland

Jubler for direktørens forslag

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe foreslår å avlyse Aladdin-salget for å fortsatt leie ut huset til kultur. Blant forutsetningene er at husleieinntekten kan økes, og at brukerne organiserer seg.