5000 på Skral da pop-prinsen Odell avsluttet kvelden