Kjersti Løken Stavrum formelt valgt som styreleder