X-Men: The Last Stand

For å ta til seg denne filmen, må du sitte inne med en viss forhåndsviten om «X-Men»-universet. Og du må godta og bifalle illusjonen om at et slikt fantasiunivers finnes.