Mørk julestemning i Barcelona

Den tredje boka i firebindsserien ”De glemte bøkers kirkegård” er like ordkjærlig og Dickensaktig fortalt som de foregående, og velegnet som julelesning.