Eivind Gullberg Jensen i orkesterlederens utfoldelse. Eivind Gullberg Jensen i orkesterlederens utfoldelse. Foto: Frode Marum, Kilden

Store kontraster i KSOs torsdagskonsert

Eldste verk fra 1902, yngste fra i fjor og ett fra 1959 hadde kanskje skremt noen av de faste konsertgjengerne, men de som var der fikk full uttelling.