• Ildsjeler fra Flekkerøy historielag gleder seg over endelig å åpne nytt museum. F.v. Einar Hansson, Marta Hansson (styremedlem), Lars Gunnar Andersen (styremedlem), Magnhild Sørensen styremedlem), Tor Einar Tobiassen styremedlem) og Einar Hansson (styreleder). FOTO: Torgeir Eikeland

Historielaget bygde sitt eget museum

Det tok Flekkerøy historielag to år å bygge seg et helt nytt museum. For fem år siden fortvilte de.