Holder ikke det den lover

Fungerer mer som debattinnlegg enn avsløring av norske tabuer.