Sjetteklasse-forelskelsen

Erik Faber syntes det var stor stas å dele ut pris med barndomsforelskelsen Karoline Krüger.