• OMSTRIDT SKULPTUR: "Fantasihjelmen" ble montert på taket av Roligheden Gård barnehage i mai, men fjernet etter at noen foreldre syntes den liknet en mann med skytevåpen. FOTO: PRIVAT

"Fantasihjelmen" skal omarbeides

Konflikten rundt skulpturen "Fantasihjelmen" kan være nærmere en løsning når det nå er bevilget 160.000 kroner til å omarbeide den.