Kultur

Mer rusletur enn vesentlig

foto
Dammen ved Rygenefossen i arendalsvassdraget. (Til høyre i bildet) ble det i fjor laget en laksetrapp på 270 meter. Rygenefossen har betydd mest av fossene i Nidelva forteller forfatter Roy William Johansen. Helt fra 1600-tallet har det her vært sager og møller. Kraftverket som ble bygd i 1914 er produksjonslokaler for Nøgne Ø ølbryggeri (det lille gule bygget til høyre ved elva). Nytt kraftverk ble bygd i 1978. Arendalsvassdraget har 16 kraftverk. Foto: Agder Energi