• ATTRAKSJONSUTVIKLING: - Her kan det etableres mye spennende, forklarer Jarle Thorkildsen og Anne Kathrine Solbakken (foran til h.) og viser sine planer for Odderøya. Styrelede Jan Oksum og Knut Dannevig (bak til h.) lytter interessert. FOTO: Torstein Øen

Gode ideer i kø hos Lille-Cultiva

— Med relativt små midler vil man kunne utrette utrolig mye ved oppgradering av bygninger på Odderøya.