Tør ikke love overskudd i 2007

— Hvis ikke jeg hadde økonomisk overskudd som mål, hadde jeg heller ikke vært rett mann for denne jobben. Men det er altså ingen automatikk i at vi går med overskudd neste år når vi ser den konkurransesituasjonen vi har havnet i. Konkurransen er høyst reel og vi opplever den på kroppen daglig, sier daglig leder i Quart, Helge Josdal.